Ελληνική Εταιρεία Παιδοφθαλμολογίας & Στραβισμού

Απαραίτητοι οι προληπτικοί οφθαλμολογικοί έλεγχοι στα παιδιά από τη προσχολική ηλικία

Ελληνική Εταιρεία Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού

15η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδοφθαλμολογίας & Στραβισμού (ΕΕΠΟΣ)

14 Ιανουαρίου 2023
στο Αμφιθέατρο Λούρος, στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, στην Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες (Δείτε εδώ)

Παθήσεις

Enter your keyword