ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τι ακριβώς είναι ο αστιγματισμός;

O αστιγματισμός (astigmatism) αποτελεί μια διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού (δυσκολία διάκρισης με ευκρίνεια). Οφείλεται συνήθως στο ελλειπτικό σχήμα του κερατοειδή χιτώνα (κερατοειδικός αστιγματισμός) (σφαιρικό φυσιολογικό σχήμα). Κατά συνέπεια οι εισερχόμενες ακτίνες φωτός δεν εστιάζονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο επάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά εμμετρωπικά μάτια, και το μάτι βλέπει θολά.

Ο αστιγματισμός συνήθως συνυπάρχει με μυωπία ή υπερμετρωπία, ενώ σπανιότερα μπορεί να οφείλεται σε ανωμαλίες στο κρυσταλλοειδή φακό (φακικός αστιγματισμός), πίσω από την ίριδα του οφθαλμού ή σε ανωμαλία στην καμπυλότητα του οπισθίου πόλου (αμφιβληστροειδικός αστιγματισμός).

Τρόποι αντιμετώπισης

Ο αστιγματισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί με:
• γυαλιά όρασης
• φακούς επαφής
• διαθλαστική χειρουργική (επέμβαση με excimer laser)
• χειρουργική επέμβαση για αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς, φυσικού φακού του ματιού, και τοποθέτηση τορικού ενδοφακού (toric intraocular lens)

Enter your keyword