Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ε.Ε.Π.Ο.Σ έχει σαν σκοπό την διασφάλιση υψηλού επιπέδου ιατρικής φροντίδας σε παιδιά με οφθαλμολογικές παθήσεις και ενήλικες ασθενείς με στραβισμό, την υποστήριξη κάθε εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της παιδοφθαλμολογίας, καθώς και την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών σε θέματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.
Μέλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει κάθε Οφθαλμίατρος που ασκεί την Οφθαλμολογία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και ενδιαφέρεται για τον Στραβισμό και τις Οφθαλμικές παθήσεις των παιδιών.

Το Διοικητικό συμβούλιο

Ίδρυση της Εταιρείας – Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Καταστατικό της Εταιρείας

Enter your keyword