ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (2016)

Η ΕΕΠΟΣ σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή του τελευταίου πανελληνίου οφθαλμολογικού συνεδρίου, διένειμε στους συνέδρους ενημερωτικό υλικό για την αξία των προληπτικών οφθαλμολογικών ελέγχων στην παιδική ηλικία.

Enter your keyword