ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ

ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ

ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ

Τι είναι η δυσχρωματοψία;

Δυσχρωματοψία ή δαλτονισμός χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία το άτομο δεν μπορεί να αντιληφθεί πλήρως τα χρώματα. Συνήθως υπάρχει αδυναμία στο να διακρίνουμε το κόκκινο (πρωτανοπία), το πράσινο (δευτερανοπία) ή το κυανό (τριτανοπία). Η δυσχρωματοψία αφορά κυρίως τους άνδρες (8% του ανδρικού πληθυσμού) και λιγότερο τις γυναίκες (0.5% του γυναικείου πληθυσμού). Είναι δυνατόν να κληρονομηθεί. Το παράδοξο είναι πως οι περισσότεροι πάσχοντες αγνοούν το πρόβλημα τους. Συνήθως αντιλαμβάνονται τα χρώματα με διαφορετική φωτεινότητα.

Ορισμένες παθήσεις προκαλούν μείωση της αντίληψης των χρωμάτων. Τέτοιες παθήσεις είναι: όγκοι του οπτικού νεύρου, παθήσεις της ωχράς, οπτικές νευρίτιδες, βλάβες στον ινιακό λοβό του εγκέφαλου.

Enter your keyword