ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Πολλές παθήσεις στα παιδιά εμφανίζουν ιδιαιτερότητες και η αντιμετώπισή τους είναι διαφορετική απ’ ό,τι στους ενήλικες. Χρήσιμες και αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους, με διεθνείς έγκριτες εταιρείες Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού.

https://aapos.org/patients/eye-terms

https://aapos.org/patients/patient-resources/info-videos

https://www.nccih.ca/docs/health/BK-ChildrenAndTheirVision-2018-EN.pdf

Enter your keyword