Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΕΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΕΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το παρόν ΔΣ της ΕΕΠΟΣ σε συνέχεια των προσπαθειών των προηγουμένων ΔΣ, συνεχίζει να υποστηρίζει, σε όλους τους τόνους και προς κάθε κατεύθυνση, την αναγκαιότητα και την αξία των προληπτικών οφθαλμολογικών ελέγχων στη παιδική ηλικία.

Επιστολή προς τον υπουργό (2013)
Δελτίο τύπου (2015)
Παρουσία στα ΜΜΕ & Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (2016)
Συνεργασία της ΕΕΠΟΣ με όλες τις Ελληνικές Οφθαλμολογικές εταιρείες (2015-2016)
Διανομή κειμένου στο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό συνέδριο (2016)

Enter your keyword