ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΧΧΝΟΤΕΡΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΧΧΝΟΤΕΡΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΧΧΝΟΤΕΡΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Οι συχνότερες οφθαλμολογικές παθήσεις που μπορεί να βλάψουν την όραση των παιδιών είναι: οι διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός), ο στραβισμός, η αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι), οι λοιμώξεις και κάποιες λιγότερο συχνές παθήσεις ( καταρράκτης, γλαύκωμα, ωχροπάθειες, σύνδρομα, νευρολογικές κ.ά.).

1. Σημαντικές διαθλαστικές ανωμαλίες

Περίπου το 15% των παιδιών υποφέρουν από αδιάγνωστα διαθλαστικά προβλήματα όπως υψηλή υπερμετρωπία, μυωπία ή υψηλό αστιγματισμό. Η μη έγκαιρη εντόπιση αυτών των προβλημάτων σε μικρή ηλικία, μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη αμβλυωπίας (τεμπέλικου ματιού), σε καθυστερημένη ανάπτυξη αντιληπτικών δεξιοτήτων, ικανότητας διαβάσματος, σε διαταραχές της προσοχής. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κακή συνεργασία μεταξύ των δύο ματιών, γεγονός που προκαλεί δυσκολίες στην αντίληψη του βάθους και στην ανάπτυξη τρισδιάστατης όρασης. Ευτυχώς οι περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες, αρκεί να εντοπιστούν έγκαιρα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη διαταραχή της όρασης.

2. Στραβισμός

Ο στραβισμός, γνωστός και ως αλληθώρισμα, εμφανίζεται στο 3-4% των παιδιών. Αποτελεί μια αδυναμία των ματιών να διατηρούνται ίσια. Όταν το ένα ή και τα δύο μάτια στραβίζουν εμφανίζονται συμπτώματα όπως ο πονοκέφαλος, η θολή ή/ και διπλή όραση.

3. Αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι)

Η αμβλυωπία αποτελεί μια λειτουργική πάθηση του ενός ή και των δύο ματιών και αφορά στη μείωση της οπτικής οξύτητας παρά τη χρήση γυαλιών όπου χρειάζεται. Μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες και εμφανίζεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας σε ένα ποσοστό 2-8%. Η πρώιμη διάγνωση και η κατάλληλη αντιμετώπισή της, οδηγεί τις περισσότερες φορές σε πλήρη θεραπεία της.

Enter your keyword