ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕΠΟΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (2015-2016)

Η ΕΕΠΟΣ σε συντονισμένες ενέργειες με όλες τις κατά τόπους οφθαλμολογικές εταιρείες, διένειμε κείμενο σε κάθε Ελληνα οφθαλμίατρο με τίτλο:

10 λόγοι που κάνουν απαραίτητο τον οφθαλμολογικό έλεγχο στα παιδιά

ώστε κι εκείνοι με τη σειρά τους να ενημερώνουν τους ασθενείς τους.

Επιστολή προς τις άλλες οφθαλμολογικές εταιρείες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη 6-6-2016

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του ΔΣ,

Η ΕΕΠΟΣ έχει ξεκινήσει έναν αγώνα επαναφοράς του υποχρεωτικού χαρακτήρα του θεσμού των προληπτικών οφθαλμολογικών ελέγχων στα παιδιά της προσχολικής, νηπιακής και σχολικής ηλικίας.
Ο θεσμός αυτός λειτούργησε άψογα για 13-14 χρόνια, μειώνοντας σημαντικά τη παιδική οφθαλμική νοσηρότητα στη Χώρα μας.
Τα τελευταία 3 χρόνια, για λόγους επιστημονικά μη κατανοητούς, χαρακτηρίστηκε ως μη υποχρεωτικός, υποβαθμίστηκε και ουσιαστικά καταργήθηκε.
Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μια ανησυχητική αύξηση αδιάγνωστων οφθαλμικών παθήσεων που μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στην όραση. Ωστόσο, οι ίδιες παθήσεις αντιμετωπίζονται με επιτυχία, μόνο όταν διαδιγνώσκονται και θεραπεύονται έγκαιρα. Κι αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των προληπτικών ελέγχων.
Οι προληπτικοί οφθαλμολογικοί έλεγχοι στη προσχολική και σχολική ηλικία είναι καταξιωμένοι θεσμοί σε όλα τα κράτη του οικονομικά ανεπτυγμένου κόσμου επί δεκαετίες τώρα.
Η χρησιμότητά τους σήμερα είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφού η ”κατάχρηση” της όρασης ξεκινά από τρυφερές ηλικίες.

Η ΕΕΠΟΣ θεωρώντας εξαιρετικά σημαντική την ενεργή συμμετοχή όλης της ιατρικής κοινότητας, ιδιαίτερα τη περίοδο αυτή που ξεκινούν οι εγγραφές στα σχολεία, καλεί κάθε συνάδελφο να γίνει αρωγός και πρεσβευτής της προσπάθειας αυτής, κοινοποιώντας:

”10 λόγοι που κάνουν απαραίτητους τους προληπτικούς οφθαλμολογικούς ελέγχους στα παιδιά” .

Παρακαλούμε κινοποιήστε στα μέλη σας την επιστολή και το συνειμμένο έγγραφο:

Ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας.

Με τιμή,

Δρ Νικόλαος Κοζέης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος – Παιδοφθαλμίατρος
Πρόεδρος ΕΕΠΟΣ

Enter your keyword