ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Τι είναι το συγγενές γλαύκωμα;

Είναι μια σπάνια πάθηση αλλά πολύ καταστροφική για την όραση, εάν δεν διαγνωστεί και δεν αντιμετωπιστεί πρώιμα. Πρόκειται για πάθηση που θεωρείται υπεύθυνη για 4-18% των τυφλών παιδιών παγκοσμίως και στο 75% των περιπτώσεων είναι αμφοτερόπλευρη.
Η σημειολογία του συγγενούς γλαυκώματος περιλαμβάνει δακρύρροια, φωτοφοβία, θόλωση του κερατοειδή, αύξηση του μεγέθους του κερατοειδή, υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, κοίλανση της οπτικής θηλής. Το συγγενές γλαύκωμα μπορεί να εμφανιστεί από τη γέννηση ή να αναπτυχθεί κατά τη βρεφική περίοδο. Η αύξηση του μεγέθους του βολβού (βούφθαλμος) παρατηρείται σε συγγενές γλαύκωμα μόνο κατά τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής και όχι αργότερα.

Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν κληρονομικό ιστορικό, ωστόσο διάφορες μελέτες το σχετίζουν με γενετικές βλάβες.
Σύνδρομα δυσγενεσίας του προσθίου μορίου όπως σύνδρομο Reiger, ανωμαλία Peter, ανιριδία συχνά συνοδεύονται από δευτεροπαθές γλαύκωμα κατά τη παιδική ηλικία.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει αρχικά φαρμακευτική θεραπεία, αλλά η τελική θεραπεία είναι χειρουργική. Δυστυχώς, πολλές φορές παρά τη θεραπεία, τα οπτικά αποτελέσματα δεν είναι τόσο ευνοϊκά. Τακτική παρακολούθηση απαιτείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Enter your keyword