ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Σε βρέφη

• Μήπως μόνιμα στρέφουν το κεφάλι τους προς τη μια μεριά;
• Μήπως μόνιμα στρέφουν το κεφάλι τους προς τη μια μεριά όταν προσπαθούν να πιάσουν κάτι;
• Μήπως δείχνουν να σας αγνοούν όταν τα πλησιάζεται από τη μία μεριά αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο όταν τα πλησιάζεται από την άλλη;
• Μήπως μόνιμα δείχνουν ότι δεν βλέπουν κάτι ενδιαφέρον που τους δείχνεται;
• Μήπως στραβώνει κάποιο μάτι τους;
• Μήπως εμφάνισαν κάποια επιπλοκή κατά ή αμέσως μετά το τοκετό;
• Φαίνονται οι κόρες των ματιών τους ίδιες;
• Μήπως υπάρχει οικογενειακό ιστορικό σοβαρής οφθαλμικής πάθησης ή αμβλυωπίας (τεμπέλικου ματιού);

Σε προσχολικά παιδιά

• Μήπως κάθονται κοντά στη τηλεόραση επειδή λένε ότι δεν βλέπουν καλά;
• Μήπως στραβώνει κάποιες φορές κάποιο μάτι τους;
• Μήπως διαμαρτύρονται συχνά ότι έχουν πονοκεφάλους;
• Μήπως μόνιμα (συχνά) γέρνουν το κεφάλι τους στον ένα ώμο ή το στρίβουν προς τη μία πλευρά όταν βλέπουν τηλεόραση ή διαβάζουν;
• Μήπως δεν μπορούν να συγκεντρωθούν για να ολοκληρώσουν μια ευχάριστη δραστηριότητα (ιδιαίτερα σε κοντινές δραστηριότητες);
• Μήπως αναπτύσσονται αργά τόσο σωματικά όσο και λειτουργικά;
Σε σχολικά παιδιά

• Μήπως εμφανίζουν διαταραγμένη προσοχή και συγκέντρωση;
• Μήπως διαμαρτύρονται συχνά για πονοκεφάλους;
• Μήπως διαμαρτύρονται για διπλή ή θολή όραση σε μακρινούς ή κοντινούς στόχους;
• Μήπως δυσκολεύονται να δουν καθαρά στο πίνακα του σχολείου ή στη τηλεόραση;
• Μήπως εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα κατανόησης ενός κειμένου όταν διαβάζουν;
• Μήπως χάνουν τη σειρά στο κείμενο, μπερδεύουν συλλαβές και χρησιμοποιούν το δάχτυλο (ή μολύβι) βοηθητικά όταν διαβάζουν; (παιδιά μετά τη Δευτέρα δημοτικού)

Enter your keyword